Wholesale Banking

Úrokové sazby ING Praha

MěnaING Prague credit base rate

Úrok z prodlení (ING Prague Debit Base Rate)

AUD0,00 %12,00 %
BGN0,00%; -0,8 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 350 000 BGN4,75 %
CAD0,00 %12,00 %
CNY0,00 %19,00 %
CZK0,00 %6,75 %
CZK z částky zůstatků finančních institucí0; -10 % p.a. z částky zůstatků Finančních institucí, jejichž hodnota
přesáhne částku 300 000 000 CZK
6,75 %
DKK    - 1,6 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 500 000 DKK8,00 %
EUR- 0,6 % p.a7,40 %
GBP0,00 %7,00 %
HRK0,00 %6,75 %
HUF0,00%; - 0,6 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 60 000 000 HUF14,00 %
CHF0,00%; - 1,5 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 200 000 CHF4,50 %
JPY0,00%; -0,7 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 20 000 000 JPY3,50 %
NOK0,00 %8,00 %
PLN0,00 %9,50 %
RON0,00 %22,00 %
RUB0,00 %30,00 %
SEK0,00%; - 1 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 500 000 SEK30,00 %
TRY0,20 %14,00 %
USD0,00 %8,00 %

 

End of Year fee (všechny měny)

Jednorázový poplatek ve výši 0,30 % ze Zvýšené částky* zůstatků všech účtů klienta ve všech měnách k 31. 12., za předpokladu, že agregovaný zůstatek účtů s kladným zůstatkem k tomuto dni přesáhne 100 000 000 CZK.*

* Zvýšená částka se vypočte jako rozdíl mezi agregovanými kladnými zůstatky všech účtů klienta k 31. 12. a průměrem agregovaných kladných zůstatků všech účtů klienta za období od 1. 1. - 30. 11. daného roku navýšeného o 30 %.

Zůstatky na účtech vedených v jiných měnách než CZK se přepočtou do CZK středovým kurzem České národní banky platným dne 31. 12. daného roku.

DYT